2xvjezd, 2xvýjezd, 1xautomatická pokladna, rozpoznávání SPZ