1xvjezd, 1xvýjezd, 1xautomatická pokladna, dohledové kamery