Obsluhovaná pokladna MANCASH slouží k výběru poplatků za parkovné. Pomocí pokladny dokáže provozovatel parkovacího systému validovat lístky, případně vydat náhradní lístek v případě ztráty lístku. Pokladna je tzv. ALLinONE zařízení, s vestavěnou tiskárnou čárového kódu. K pokladně je možné připojit různé periferie: peněžní zásuvku, zákaznický displej, čtečku čárových kódů, případně čtečku abonentních karet. Pokladna podporuje více uživatelů, je možné v ní nastavit různá povolení jednotlivým uživatelům (např. Možnost / či zákaz ovládání závory, možnost / či zákaz vidět citlivé finanční uzávěrky, atd ..).

 

Obsluhovaná pokladna MANCASH je vybavena:
• kvalitním ALLinONE zařízením od spolehlivého výrobce
• 14 “barevným dotykovým displejem
• integrovanou POS termotiskárnou
• čtečkou čárového kódu od spolehlivého výrobce
• SW licencí pro připojení k WT SW nástavbě (výběr poplatků za parkovné, tisk jednorázových výjezdových lístků, prodej drobného zboží …)
• Možností dálkového supportu (při připojení zařízení na internet)

 

Postup: Zákazník přistoupí s vjezdovým parkovacím lístkem k obsluhované pokladně, obsluha naskenuje vjezdový lístek čtečkou čárových kódů, software vygeneruje částku za parkovné, peněžní zásuvka se automaticky otevře (pokud je jí pokladna vybavená), a vzápětí tiskárna vytiskne potvrzení o zaplacení (daňový doklad) . Vjezdový lístek se tímto krokem validuje, a bude možné jej použít na výjezdovém terminálu v předdefinovaném nastaveném čase na opuštění.