WatchTower je systém dálkového sledování a ovládání parkovacího systému. Umožňuje monitorovat a ovládat základní funkce instalovaného parkoviště prostřednictvím internetového spojení a standartního web prohlížeče.

 

Nevyžaduje žádný speciální SW. Údaje z parkovacího systému jsou uloženy na zabezpečeném centrálním serveru a jsou průběžně synchronizovány s daty z parkoviště.

 

Přístup k těmto údajům je povolen pouze oprávněným osobám a to zabezpečeným protokolem HTTPS.

 

Velkou výhodou tohoto řešení je funkční nezávislost na parkovacím systému. Je jím jakousi „funkční nadstavbou“, která zvyšuje komfort užívání a informovanost směrem k provozovateli.

 

Cloud datové řešení WatchTower

Připojení Vašeho parkoviště do WT je možný skrze instalovanou lokální datovou stanicí, která řídí chod parkoviště a zároveň zprostředkovává funkční spojení s centrálním serverem WT. Jedinou technickou podmínkou v místě instalace je funkční internetové spojení datové stanice. Žádné další přesměrovávání portů či povolování vnějšího přístupu do místa instalace.

 

Velká výhoda využití WT je v jednoduchosti užití abonentních karet. Není nutná žádná lokální čtečka karet, žádný speciální SW k jejich evidenci.

 

Jednoduše u dodavatele systému objednáte nové karty, které budete mít následně připravené ve Vašem účtu k přiřazení konkrétnímu uživateli.

 

Také Vám bude k dispozici WEB přístup pomocí Vašeho chytrého telefonu. Optimalizované stránky WT pro mobilní telefony Vám poskytnou rychlý přehled o Vašem parkovišti a v případě potřeby dovolí rychle zasáhnout

 

Cloud datové řešení WatchTower

WT systém v sobě implementuje mnoho dalších funkcionalit, které přidávají na parkovacím systému atraktivnosti, komfortu plateb a v neposlední řadě podává ucelenou informaci o vytíženosti parkovacích míst, statistikách pohybu vozidel a plateb.

 

Základní funkce
• Vícejazyčný WEB, zabezpečený kanál HTTPS
• Dálkový dohled a sledování stavu zařízení, chyb a upozornění!
• Ovládání jednotlivých závor, možnost odstavení zařízení mimo provoz
• Zobrazování počítadel, možnost korekce obsazenosti
• Možnost měnit nastavení zařízení na dálku (pouze s oprávněním)
• Statistiky parkoviště, uzávěrky pokladen
• Historie chyb a upozornění
• Možnost přiřazení více karet či identifikačních prostředků jedné osobě (např. SPZ, čipy atd.)
• Jednoduchá správa nových karet bez nutnosti instalace dalšího SW nebo čteček
• Možnost použití tzv. kreditových karet, kdy lze předplatit parkovné u abonentních karet
• Sledování pohybu vozidel
• Detailní pohyby jednotlivých karet a lístků
• Řízení oprávnění přístupů osob k datům parkoviště
• Variabilní sazby pokladen včetně svátků
• Synchronizace časů v zařízeních, podpora lokální časové zóny
Rozšířené funkce
• Možnost využití SMS plateb skrze našeho smluvního partnera GlobData. Parkovné je tak možné zaplatit bez nutnosti přístupu k automatické pokladně
• Možnost využít SMS notifikací pro okamžitou informovanost na mobilní telefon v případě výskytu chyb
• Možnost využití kamer a rozpoznávání ŠPZ (zvyšuje komfort a odbavitelnost závor). Kamera na výjezdu tak může v případě oprávnění automaticky otevírat závoru bez nutnosti načtení lístku. Pro abonenty je tak využití parkoviště velmi komfortní