Parkovací a přístupové systémy

Nabízený integrovaný přístupový, parkovací a pokladní systém (IPPPS) je výsledkem dlouholetého vývoje komplexního řídícího systému Identcode na bázi originální konstrukce vstupně-výstupních zařízení naší firmy. Pro všechny nabízené komponenty je charakteristická vysoká technická úroveň, kvalitní dílenské zpracování a dlouhá životnost i za náročných provozních a klimatických podmínek. V případě zájmu o realizaci systému se po předchozích konzultacích upřesní specifikace budoucího systému, na základě které se pak vypracuje cenová nabídka. Systém se realizuje na základě smlouvy o dílo, která obsahuje veškeré technické, právní a finanční podrobnosti související s projektem.
Identcode s.r.o. | Mošnova 4, 615 00 Brno | tel: 548 538 512 | fax: 548 226 313 | mail@identcode.cz | IČ: 46995048 | DIČ: CZ46995048